with passion for excellence
Metalwork Business Solutions Company sp. z o.o. S.K.A.

Copyright © 2017 'MBSC
by GREEN VISION
Metalwork Business Solutions Company sp. z o.o. S.K.A.

ul. Narutowicza 15
41-503 Chorzów
NIP : 6272730632
Regon : 2427900291
KRS : 0000402234 Sąd Rejonowy w Katowicach Wschód
Kapitał Zakładowy 51.000,00 PLN
Bank BZWBK oddział w Chorzowie
I Oddział w Chorzowie

Swift: WBKPPLPP
IBAN: 17 1090 2024 0000 0001 1777 2607 PLN | 83 1090 2024 0000 0001 1777 2680 EUR
Copyright © 2017 'MBSC
by GREEN VISION
↑ top